INDIGO staat voor onafhankelijk

advies, management en beleidsonderzoek

op het terrein van zorg en welzijn.

Voor ondersteuning van beleidsmakers

in alle stadia van beleid.

 

Opdrachtgevers zijn (landelijke en lokale) overheid,

ZBO’s,belangenorganisaties, beroepsverenigingen,

koepels en fondsen.

INDIGO beleidsonderzoek en advies is het bureau van Christel Scholten, socioloog (1962). Zij doet onderzoek, geeft advies en vaker nog de combinatie van beiden. Ook de inzet als tijdelijk projectleider of kwartiermaker komt veelvuldig voor. Sinds 2013 behoren grootschaliger opdrachten ook tot de mogelijkheden door de intensieve samenwerking met de DSP-groep.